25 Haziran 2012 Pazartesi

Boşanma davası dilekçesi örneği

İSTANBUL ( ) AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasıdır. OLAYLAR : 1- Müvekkilem, davalı ile …./… /….. tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten çocukları bulunmamakadır. Taraflar evliliklerinin ilk dönemlerinde huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerine rağmen, daha sonraki dönemlerde kişilik uyuşmazlığından ve kültür farklılıklarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle geçimsizlik meydana gelmiştir. Bu geçimsizlik evlilik birliğinin yeniden tesisini imkansız hale getirmiştir. 2- Müvekkilemin, davalı ile evliliklerinden çocukları da olmadığı için velayet ile ilgili bir sorunları da bulunmamaktadır. 3- Müvekkilem, gerek kendisinin ve gerekse eşinin daha fazla yıpranmaması için fiilen biten bu evliliği hukuken de sona erdirmek istemektedir. Zira bu evliliğin devamında herhangi bir fayda kalmamıştır, aile birliği temelden çökmüştür. Bu nedenle işbu boşanma davasını açma zarureti hasıl olmuştur. DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve sair deliller. NETİCE VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, Müvekkilem ile davalının BOŞANMALARINA karar verilmesini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesini arz ve talep ederim. DAVACI VEKİLİ Ad – Soyad – İmza

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder