12 Ocak 2013 Cumartesi

Vergi Dairesi Dilekçe Örneği


................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
               ...................
Ticari, zirai veya mesleki kazancım dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi
mükellefi değilim, …………………………….. faaliyetinde bulunuyorum. Faaliyetimi gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmıyorum. Gelir Vergisi
Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” almak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.                                                          ... / ... / 20….
İkametgah Adresi:
Varsa İş Adresi     :
T.C. Kimlik No:
Vergi Kimlik No:
Tel              Ev  :
                   Cep:
Adı Soyadı
İmza
Faaliyete ilişkin bilgiler Evet Hayır
Motorlu nakil vasıtası kullanılması
Faaliyetin sabit işyerinde yapılması
Faaliyetin seyyar/gezici olarak yapılması
İşçi-çırak veya kalfa çalıştırılması
Pazar takibi suretiyle faaliyette bulunulması
Diğer bilgiler (*);
(*) Bu bölüme, faaliyetin sabit işyerinde yapılması halinde işyerinin yıllık kira tutarı, işyeri
kendi mülkü olanların emsal kira bedeli ile faaliyetin yapılmasına ilişkin diğer hususlar
yazılacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder