15 Nisan 2010 Perşembe

Adli sicil kaydı silme talebi dilekçesi

…………… …SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO :

HÜKMÜN SİLİNMESİNİ
TALEP EDEN (SANIK) :

SANIK VEKİLİ :


TALEP KONUSU : Müvekkil Sanık hakkında Sayın Mahkemenizce ………. tarih ve ………………. K sayılı kararı ile verilen mahkumiyet hükmünün kaldırılarak Adli Sicil kaydından silinmesi talebimizdir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim ………………, Sayın Mahkemenizce …………… tarih ve ……………. K sayılı kararı ile ……….. sayılı kanunun m………… ve Türk Ceza Kanunun m. 119/5 hükümleri gereğince mahkumiyetine karar verilmiş ve ceza infaz olunmuştur.
2. Ticaretle uğraşan Müvekkilim ………………..'ın sabıka kaydının silinme süresi dolmuş bulunmaktadır. 647 sayılı Ceza İnfaz Kanununun m. 7 hükümleri gereğince müvekkilim hakkında iş bu infazın ertelenmesi talebinde bulunarak, adli sicil kayıtlarındaki hükmünün silinmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : 647 sayılı Ceza İnfaz Kanununun m. 7 ve ilgili hükümleri, Adli Sicil Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle Müvekkilim ……………. hakkındaki mahkumiyet hükmünün kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

……/……/200…
Sanık Vekili
Av.
EK:
1. Onanmış Vekaletname örneği
2. Mahkeme Kararı ve infaz belgeleri.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder