15 Nisan 2010 Perşembe

Satışa İzin dilekçesi

ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNETESPİT İSTEYEN
DAVACI :
VEKİLİ : Av.
DAVALI : hasımsız
K O N U : Vakfa ait plakalı aracın raiç değerinin tespiti ve satışa izin talebinden ibarettir.
OLAYLAR : Vekil eden vakfa ait plaka numaralı marka araç için ekte sunduğumuz tarihli Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden satış izni alınmıştır.
Vakıflar belge Müdürlüğünden alınan izin ve mevzuat icabı sayın hakimliğinizden aracın rayiç bedelinin bulunması ve satışına izin için sayın hakimliğinize müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur.
DELİLLER : Araç Ruhsatı, Vakıfların satış izni ve her türlü yasal delil
HUKUKİ : İlgili yasal Mevzuat.
TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, vekil eden vakfa ait plakalı aracın rayiç değerinin bilirkişi vasıtası ile tespitini ve satışına izin verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim. / /2002

Davacı Vekili
Av.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder