15 Nisan 2010 Perşembe

İhalenin Feshi Dilekçesi

İCRA TETKİK MERCİİ YARGIÇLIĞINA,


İHALENİN FESHİNİ
İSTEYEN -ŞİKAYETÇİ :

VEKİLİ :

KARŞI YAN-BORÇLU :

KARŞI YAN - Ü.KİŞİ :

KONUSU : İİK 134. MADDESİ UYARINCA İHALENİN FESHİ

TAKİP DOSYASI :

AÇIKLAMA :

1- Borçlu aleyhine yapılan icra takibinde, borçluya ait ve aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmaz, satış talebimiz sonucu yukarıda ismi belirtilen alıcı üçüncü kişiye .../.../.....tarihinde .......................-TL bedelle ihale edilmiştir.

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:

2- Bu ihale sonucunda alıcı tarafından ödenen para ile alacağın tamamı karşılanamadığı gibi ihale usulsüzdür. Çünkü:

........

Bu nedenlerle ihalenin feshini sağlamak amacıyla Yargıçlığınıza başvurmak zorunda kaldık.

HUKUKİ SEBEP : İİY. m. 134 ve ilgili yasa maddeleri.

DELİLLER : İcra dosyası ve diğer deliller.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle usulsüz olan İHALENİN FESHİNE, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim.Şikayetçi Vekili

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder