15 Nisan 2010 Perşembe

Trafik tescil dilekçesi örneği

....
T.C.
.... İcra
Müdürlüğü

Dosya No:....

TRAFİK TESCİL DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE


Alacaklı : .... vekili ....

Borçlu : ....
##205Borçlu(2.) Ad?##

Borç : ....

Yukarıda yazılı borçtan dolayı, borçluların adlarına kayıtlı araçlarının kayden haczine karar verilmiştir.

Karar gereğince, bilgisayar kayıtlarınızın tetkiki ile adlarına kayıtlı araç tespiti halinde kayıtlarına haciz şerhi işlenmesi olunur.


.... İcra Müdürü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder